CERACON AB

Utveckling, planering, tillverkning och försäljning av keramiska produkter samt konsultering.
Bildat 1984 av keramikingenjör Britt-Marie Smeds

BRITT-MARIE SMEDS

Efter ett antal år av studier och arbete utomlands - i Tyskland, Italien och
Holland - befann jag mig plötsligt i det naturnära Posio i finska Lappland. Med
sinnet fyllt av havsdoft, skärgårdssomrar och minnen från min hemstad Åbo beslöt
jag mig år 1984 för att grunda Ceracon i Dalsbruk. Här kan jag ägna mig åt ett
jordnära skapande; utanför fönstret öppnar sig havets mäktiga landskap och det stora
lugn som omger mig är sällsynt i dagens jäktade värld.